BNE POWER

Působíme v oboru stavebnictví od roku 2013.

BNE Power s.r.o.

Působíme v oboru stavebnictví od roku 2013.

Hlavním předmětem činnosti společnosti je kompletní výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí pro vodovody a kanalizace. Provádíme výstavbu nových řadů a přípojek též bezvýkopovými technologiemi. Do naších prací dále patří obnova komunikací po výstavbě inženýrských sítí. Rovněž provádíme výstavbu kompletních komunikací s živičnými povrchy nebo dlažbami.

BNE Power

Certifikáty

BNE Power s.r.o. certifikovaný dodavatel služeb.

Certifikáty

Stavební činnost

Vodovody a kanalizace

Hlavní činností společnosti BNE Power s.r.o. jsou kompletní dodávky v oblasti výstavby kanalizačních a vodovodních řadů včetně domovních přípojek.

Veřejné osvětlení

Společnost BNE Power s.r.o. má též bohaté zkušenosti s výstavbou a rekonstrukcí veřejného osvětlení od projekčního zpracování po vlastní realizaci.

Komunikace a chodníky

Provádíme rekonstrukce komunikací po vlastní stavební činnosti a zároveň realizujeme kompletní dodávky v oblasti pozemních komunikací.

Elektrické sítě NN a VN

Společnost BNE POWER s.r.o. se zabývá též výstavbou elektrických sítí NN a VN včetně veškerých elektrorevizních prací na těchto zařízeních.

Kontaktujte nás!

V případě zájmu o naše služby, nás neváhejte kontaktovat.

Kontakty

Reference

Kontaktujte nás

V případě zájmu o naše služby, nás neváhejte kontaktovat.