Popis projektu

BNE Power

Předmětem projektové dokumentace byla demontáž vedení VO, pokládka nového zemního kabelu VO a stavba nových sloupů VO se svítidly. Společnost ČEZ Distribuce a.s. plánovala opravu stávajícího vzdušného vedení NN, které je ve špatném technickém stavu.

Název stavby: Řehnice - veřejné osvětlení
Projektant: Ing. Petr Průšek, GA Energo technik, s.r.o.
Investor: Obec Krnsko
Objednatel: Cofely a.s.
Zhotovitel: BNE Power, s.r.o.
Náklady stavby: 535 000 Kč
Termín realizace: 1.10. - 31.10.2014