Popis projektu

BNE Power

Předmětem projektové dokumentace byla výstavba vodovodu, která zahrnovala celou zastavěnou část obce Sobčice a napojení na stávající vodovod Ostroměř.

Název stavby: Sobčice - vodovod
Projektant: Jan Přibyl
Investor: Obec Sobčice
Objednatel: VPK Suchý s.r.o.
Zhotovitel: BNE Power, s.r.o.
Náklady stavby: 8 477 903 Kč
Termín realizace: 6/2015 - 10/2015