Popis projektu

BNE Power

Předmětem projektové dokumentace byla rekonstrukce části vodovodního řadu v ulici Hlavní. Práce byly prováděny za účelem odstranění častých poruch na stávající vodovodní siti

Název stavby: Třebotov - Rekonstrukce vodovodu v ulici Hlavní - komunikace 4
Projektant:  
Investor: Obec Třebotov
Objednatel: VPK Suchý s.r.o.
Zhotovitel: BNE Power, s.r.o.
Náklady stavby: 2 845 415 Kč
Termín realizace: 6/2015 - 9/2015