Popis projektu

BNE Power

Projekt řešil rekonstrukci chodníku podél silnice III/33818 v obci Církvice – Jakub. Stávající chodníky se živičným krytem byly ve špatném stavebním stavu, s četnými propadlinami a výtluky. Součástí stavby byla i rekonstrukce veřejného osvětlení.

Název stavby: Církvice Jakub - Veřejné osvětlení, chodník podél sil.III/33818
Projektant: Ing. Jiří Kejval
Investor: Obec Jakub
Objednatel: Cofely a.s.
Zhotovitel: BNE Power, s.r.o.
Náklady stavby: 1 517 425 Kč
Termín realizace: 3/2015 SOD/ 4500018586