Kompletní stavební činnost

ZDĚTÍN – Veřejné osvětlení / U vodojemu

Název stavby:Zdětín – Veřejné osvětlení / U vodojemu
Projektant:Ing. Jiří Krobot, Baracom a.s.
Investor:Argo s.r.o., Zdiby
Objednatel:Baracom a.s.
Zhotovitel:BNE Power, s.r.o.
Náklady stavby:296 251 Kč
Termín realizace:25.9. – 30. 9. 2014 SOD 110/262

Předmětem projektové dokumentace byla elektroinstalace rozvodů VO vč. osazení stožárů a svítidel. Montáž rozvaděče RVO a připojení odběru na kabelovou skříň distributora …

více informací
 
 

TŘEBOTOV – Rekonstrukce vodovodu v ulici Hlavní – komunikace 4

Název stavby:Třebotov – Rekonstrukce vodovodu v ulici Hlavní – komunikace 4
Projektant:
Investor:Obec Třebotov
Objednatel:VPK Suchý s.r.o.
Zhotovitel:BNE POWER, s.r.o.
Náklady stavby:2 845 415 Kč
Termín realizace:6/2015 – 9/2015

Předmětem projektové dokumentace byla rekonstrukce části vodovodního řadu v ulici Hlavní. Práce byly prováděny za účelem odstranění častých poruch na stávající vodovodní siti …

více informací
 
 

SOBČICE – Vodovod

Název stavby:Sobčice – Vodovod
Projektant:Jan Přibyl
Investor:Obec Sobčice
Objednatel:VPK Suchý s.r.o.
Zhotovitel:BNE POWER, s.r.o.
Náklady stavby:8 477 903 Kč
Termín realizace:9/2015 – 10/2015

Předmětem projektové dokumentace byla výstavba vodovodu, která zahrnovala celou zastavěnou část obce Sobčice a napojení na stávající vodovod Ostroměř. …

více informací
 
 

ŘEHNICE – Veřejné osvětlení

Název stavby:Řehnice – veřejné osvětlení
Projektant:Ing. Petr Průšek, GA Energo technik, s.r.o.
Investor:Obec Krnsko
Objednatel:Cofely a.s.
Zhotovitel:BNE POWER, s.r.o.
Náklady stavby:535 000 Kč
Termín realizace:1.10. – 31.10. 2014

Předmětem projektové dokumentace byla demontáž vedení VO, pokládka nového zemního kabelu VO a stavba nových sloupů VO se svítidly. Společnost ČEZ Distribuce a.s. plánovala opravu stávajícího vzdušného vedení NN, které je ve špatném technickém stavu. …

více informací
 
 

CÍRKVICE JAKUB – Veřejné osvětlení, chodník

Název stavby:Církvice Jakub – veřejné osvětlení, chodník podél sil. III/33818
Projektant:Ing. Jiří Kejval
Investor:Obec Jakub
Objednatel:Cofely a.s.
Zhotovitel:BNE POWER, s.r.o.
Náklady stavby:1 517 425 Kč
Termín realizace:3/2015 SOD/ 4500018586

Projekt řešil rekonstrukci chodníku podél silnice III/33818 v obci Církvice – Jakub. Stávající chodníky se živičným krytem byly ve špatném stavebním stavu, s četnými propadlinami a výtluky. Součástí stavby byla i rekonstrukce veřejného osvětlení. …

více informací