Popis projektu

BNE Power

Předmětem projektové dokumentace byla elektroinstalace rozvodů VO vč. osazení stožárů a svítidel. Montáž rozvaděče RVO a připojení odběru na kabelovou skříň distributora

Název stavby: Zdětín – Veřejné osvětlení / U vodojemu
Projektant: Ing. Jiří Krobot, Baracom a.s.
Investor: Argo s.r.o., Zdiby
Objednatel: Baracom a.s.
Zhotovitel: BNE Power, s.r.o.
Náklady stavby: 296 251 Kč
Termín realizace: 25.9. - 30.9. 2014 SOD 110/262