Kompletní stavební činnost

VODOVODY A KANALIZACE

Hlavní činností společnosti BNE Power s.r.o. jsou kompletní dodávky v oblasti výstavby kanalizačních a vodovodních řadů včetně domovních přípojek.

Disponujeme bezvýkopovou technologií, díky čemuž neomezujeme tolik běžný provoz při výkopových pracích. V oblasti výstavby inženýrských sítí máme jako firma bohatou historii a z toho plynoucí zkušenosti.

 
 

VÝSTAVBA ELEKTRICKÝCH SÍTÍ NN A VN

Společnost BNE POWER s.r.o. se zabývá též výstavbou elektrických sítí NN a VN včetně veškerých elektrorevizních prací na těchto zařízeních.

 
 

REKONSTRUKCE A VÝSTAVBA KOMUNIKACÍ

Společně s výstavbou inženýrských sítí provádíme rekonstrukce komunikací po vlastní stavební činnosti a zároveň realizujeme kompletní dodávky v oblasti pozemních komunikací.

  • zemní práce
  • zakládání staveb
  • stabilizované podklady
  • živičné asfaltové vrstvy
  • dlažby
  • terénní úpravy zeleně
 
 

VÝSTAVBA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Společnost BNE Power s.r.o. má též bohaté zkušenosti s výstavbou a rekonstrukcí veřejného osvětlení od projekčního zpracování po vlastní realizaci.

Zajištujeme též dokumentaci včetně vyjádření o existenci ostatních sítí.

Provádíme:

  • instalace nových stožárů a svítidel
  • výměna a instalace nových zemních rozvodů
  • instalace rozvaděčů