KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ČINNOST

O SPOLEČNOSTI


PŘEDMĚT ČINNOSTI

Společnost BNE POWER s.r.o. působí v oboru stavebnictví od roku 2013.

Hlavním předmětem činnosti společnosti je kompletní výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí pro vodovody a kanalizace.
Provádíme výstavbu nových řadů a přípojek též bezvýkopovými technologiemi.
Do naších prací dále patří obnova komunikací po výstavbě inženýrských sítí. Rovněž provádíme výstavbu kompletních komunikací s živičnými povrchy nebo dlažbami.

Naší další činnosti jsou výstavba elektrických sítí NN a VN, kde provádíme veškeré elektrorevizní zprávy.

Dále je to výstavba a rekonstrukce veřejných osvětlení, kde máme již bohaté zkušenosti.

 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA:

Jednatel společnosti: Petr Zahradníček
Jednatel společnosti: Luboš Kacovský
Hlavní účetní: Ing. Kamila Zahradníčková