Kompletní stavební činnost

PŘEDMĚT ČINNOSTI

Společnost BNE POWER s.r.o. působí v oboru stavebnictví od roku 2013.

Hlavním předmětem činnosti společnosti je kompletní výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí pro vodovody a kanalizace. Provádíme výstavbu nových řadů a přípojek též bezvýkopovými technologiemi. Do naších prací dále patří obnova komunikací po výstavbě inženýrských sítí. Rovněž provádíme výstavbu kompletních komunikací s živičnými povrchy nebo dlažbami.

Naší další činnosti jsou výstavba elektrických sítí NN a VN, kde provádíme veškeré elektrorevizní zprávy.

Dále je to výstavba a rekonstrukce veřejných osvětlení, kde máme již bohaté zkušenosti.

SÍDLO SPOLEČNOSTI

BNE Power s.r.o.
Bartoškova 1368/4
Nusle, 140 00 Praha 4

IČ: 018 81 515
DIČ: CZ01881515

PROVOZOVNA

BNE Power s.r.o.
Pučery 25
281 44 Zásmuky

 
 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Jednatel společnosti:Petr Zahradníček
 Luboš Kacovský
 
Hlavní účetní:Ing. Kamila Zahradníčková

Petr Zahradníček jednatel společnosti

Luboš Kacovský jednatel společnosti

Ing. Kamila Zahradníčková účetní