KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ČINNOST

ZDĚTÍN – Veřejné osvětlení/ U vodojemu

Název stavby: Zdětín – Veřejné osvětlení/ U vodojemu
Projektant: Ing. Jiří Krobot, Baracom a.s.
Investor: Argo s.r.o., Zdiby
Objednatel: Baracom a.s.
Zhotovitel: BNE POWER, s.r.o.
Náklady stavby: 296 251 Kč
Termín realizace: 25.9. – 30. 9. 2014 SOD 110/262

 

Předmětem projektové dokumentace byla elektroinstalace rozvodů VO vč. osazení stožárů a svítidel. Montáž rozvaděče RVO a připojení odběru na kabelovou skříň distributora.
Lokalita rodinných domků U vodojemu byla osazena inženýrskými sítěmi vč. veřejného osvětlení. Součástí je i ochrana proti blesku a
přepětí – uzemnění stožárů.