KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ČINNOST

TŘEBOTOV – Rekonstrukce vodovodu v ulici Hlavní – komunikace 4

Název stavby: Třebotov – Rekonstrukce vodovodu v ulici Hlavní – komunikace 4
Projektant:
Investor: obec Třebotov
Objednatel: VPK Suchý s.r.o.
Zhotovitel: BNE POWER, s.r.o.
Náklady stavby: 2.845.415
Termín realizace: 6/2015 –  9/2015
:

 

 

Předmětem projektové dokumentace byla rekonstrukce části vodovodního řadu v ulici Hlavní. Práce byly prováděny za účelem odstranění častých poruch na stávající vodovodní siti a zároveň s ohledem na plánovanou rekonstrukci povrchu.

Vodovodní řad byl rekonstruován ve stávající trase v rozsahu ulice Hlavní, součástí oprav byly odbočné řady vodovodů z tého ulice. Jednalo se o 1317m vodovodního řadu DN150 a 83m vodovodního řadu DN100. Byl použit materiál PE 100 RC s ochranným pláštěm z PP, SDR 11 o PN 16, modrá barva se zeleným pruhem. Tento materiál nevyžadoval pískový obsyp. Stávající hydranty, jak nadzemního, tak podzemního typu byly vyměněny za nové stejně tak sekční a odbočná šoupata. V rámci stavby byly vyměněny též vodovodní přípojky a to v rozsahu minimálně plánované opravy komunikace. Přípojky byly prováděny bezvýkopovou technologií.