KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ČINNOST

SOBČICE – Vodovod

Projektant: Jan Přibyl
Investor: obec Sobčice
Objednatel: VPK Suchý s.r.o.
Zhotovitel: BNE POWER, s.r.o.
Náklady stavby: 8.477.903,52
Termín realizace: 9/2015 –  10/2015
:

 

 

Předmětem projektové dokumentace byla výstavba vodovodu, která zahrnovala celou zastavěnou část obce Sobčice a napojení na stávající vodovod Ostroměř.

Vodovod Sobčice je napojen navrženým přívodním řádem z potrubí PE o průměru 110 mm na konec stávajícího veřejného vodovodu obce Ostroměř. V zastavěné části obce Sobčice jsou vodovodní řady z potrubí PE 90 a 110 mm o délce 3204 m. Vodovod je gravitační, tlakově ovládaný stávajícím zemním vodojemem Ostroměř. Trasy vodovodních řádů v živičných komunikacích byly prováděny převážně řízenými podélnými protlaky.