KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ČINNOST

ŘEHNICE – Veřejné osvětlení

Název stavby: Řehnice – veřejné osvětlení
Projektant: Ing. Petr Průšek, GA Energo technik, s.r.o.
Investor: Obec Krnsko
Objednatel: Cofely a.s.
Zhotovitel: BNE POWER, s.r.o.
Náklady stavby: 535 000 Kč
Termín realizace: 1.10. – 31.10. 2014

 

 

Předmětem projektové dokumentace byla demontáž vedení VO, pokládka nového zemního kabelu VO a stavba nových sloupů VO se svítidly. Společnost ČEZ Distribuce a.s. plánovala opravu stávajícího vzdušného vedení NN, které je ve špatném technickém stavu. Stávající vedení veřejného osvětlení bylo převážně vedeno holými vodiči AIFe a částečně kabelovým vedením uloženým v zemi

Bylo rekonstruováno stávající veřejné osvětlení, kde byly holé vodiče nahrazeny vedením uloženým v zemi. Byly instalovány nové sloupy veřejného osvětlení s novými svítidly. Nové kabelové vedení NN bylo uloženo do stejného výkopu jako kabely veřejného osvětlení.