KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ČINNOST

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VODOVODY A KANALIZACE


Společnost BNE POWER s.r.o. má bohaté zkušenosti s výstavbou vodovodních a kanalizačních řadů, přípojek a dalších činností souvisejících s výstavbou inženýrských sítí.

 

DLOUHODOBÁ ŽIVOTNOST A KVALITNÍ PRACOVNÍ POSTUPY

Při použití kvalitních polyetylénových potrubí lze garantovat dlouhou životnost budovaného díla.
Technici a dělníci mají zkušenosti z pokládek a montáže potrubí s různých materiálů. Naše společnost má ve svých řadách zkušené svářeče – potrubáře se stáními zkouškami.
Díky moderním metodám disponujeme bezvýkopovou technologií.

V oblasti výstavby inženýrských sítí máme jako firma bohatou historii a z toho plynoucí zkušenosti