KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ČINNOST

CÍRKVICE JAKUB – Veřejné osvětlení, chodník

Název stavby: Církvice Jakub – veřejné osvětlení, chodník podél sil. III/33818
Projektant: Ing. Jiří Kejval
Investor: obec Jakub
Objednatel: Cofely a.s.
Zhotovitel: BNE POWER, s.r.o.
Náklady stavby: 1.517.425,23
Termín realizace: 3/2015 SOD/ 4500018586

:

 

Projekt řešil rekonstrukci chodníku podél silnice III/33818 v obci Církvice – Jakub. Stávající chodníky se živičným krytem byly ve špatném stavebním stavu, s četnými propadlinami a výtluky. Obrubníky byly pokleslé a vyvrácené, beton narušen korozí. Realizace stavby byla v zájmu bezpečnosti chodců a silničního provozu. Součástí stavby byla i rekonstrukce veřejného osvětlení.

Proběhla rekonstrukce chodníku v délce 302 m od křižovatky s místní komunikací u č.p. 14 k odbočce do ulice Na Řehačce. Původní živičný chodník se odstranil včetně obrubníků a zřídil se nový chodník ze zámkové dlažby, použily se betonové obrubníky, 100/250 mm. Součástí stavby byla i výměna odvodňovacího potrubí, které sloužilo k odvodnění vozovky. Použily se plastové korugované trubky DN 300. Současně se vyměnily a doplnily kanalizační vpusti, proběhla instalace a řádná montáž veřejného osvětlení, tak aby splňovala všechny technické a kvalitativní požadavky zadavatele.